Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Π.Φ.Σ.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα, 19 Απριλίου 2017 
Αριθμ. Πρωτ. 1218 

Θέμα: «Προκήρυξη αρχαιρεσιών για την εκλογή του δεκαπενταμελούς Συμβουλίου του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ., και 5 τακτικών και 5 αναπληρωματικών μελών του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και συνδυασμών» 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα αντίγραφο του αποσπάσματος πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ. της 10ης Απριλίου 2017. 
Δυνάμει των υπ' αριθμόν 6 και 7 αποφάσεών του, το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. προκηρύσσει αρχαιρεσίες για την 23η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή, και σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας για την 24η Ιουνίου 2017, ημέρα Σάββατο, για την ανάδειξη: 
1. Δεκαπέντε (15) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ. 
2. Πέντε (5) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατά την εξής αναλογία: 
α) Τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη από τους τακτικούς αντιπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, 
β) Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος από τους τακτικούς αντιπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιώς, και 
γ) Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος από τους τακτικούς αντιπροσώπους των Φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας, πλην Αττικής και Πειραιώς. 

Επίσης αποφασίστηκε ότι η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας και των δηλώσεων των συνδυασμών θα πρέπει να λάβει χώρα στον Π.Φ.Σ. (προκειμένου να γίνουν δεκτές) μέχρι και την 14.00 της 22ας Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα. 
Σας γνωρίζουμε επιπροσθέτως ότι οι επιθυμούντες να υποβάλουν υποψηφιότητα για μέλος 
α) του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ. και 
β) του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου (τακτικό ή αναπληρωματικό), 
θα πρέπει ρητώς, σαφώς και ορισμένως να αναφέρουν στην αίτηση υποψηφιότητας που θα υποβάλουν, για ποιο αξίωμα θέτουν υποψηφιότητα, ως επίσης με ποιο συνδυασμό κατέρχονται ως υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες, άλλως κατέρχονται ως ανεξάρτητοι - μεμονωμένοι υποψήφιοι. 
Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του φαρμακείου του τακτικού αντιπροσώπου. 
Στην αίτηση το όνομα του υποψηφίου θα πρέπει να αναγράφεται στην κανονική μορφή και όχι στο υποκοριστικό του, το δε υποκοριστικό όνομα μπορεί να αναφέρεται εντός παρενθέσεως μετά το κύριο όνομα. 
Επίσης, έκαστος συνδυασμός που επιθυμεί να κατέλθει στις αρχαιρεσίες, θα πρέπει να υποβάλει δήλωση - κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σε αυτόν (άρθρο 22 του Ν. 3601/1928 ως σήμερα ισχύει), μέχρι την ως άνω προθεσμία (14.00 της 22ας Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα). 
Η δήλωση αυτή θα πρέπει να αναφέρει τον τίτλο του συνδυασμού, ο οποίος θα αναγράφεται στα ψηφοδέλτια. 
Για κάθε πληροφορία - ζήτημα που αφορά τη διαδικασία και την κείμενη νομοθεσία των αρχαιρεσιών του Π.Φ.Σ., παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στον κ. Ηλία Δημητρέλλο, Νομικό Σύμβουλο του Π.Φ.Σ. 
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 

Με εκτίμηση 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

ΠΟΛΥΩΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟ eΔΑΠΥ

Αθήνα, 3/3/2017 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, πολύωρη συνάντηση στον ΕΟΠΥΥ με τον Πρόεδρο του Οργανισμού και με αρμοδίους της νέας εφαρμογής e-ΔΑΠΥ, όπου τέθηκαν προς επίλυση τόσο τα γενικά προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί στην εφαρμογή μέχρι σήμερα, όσο και ειδικότερα, προβλήματα διάφορων φαρμακοποιών από όλη την Ελλάδα. 
Εκ μέρους του ΠΦΣ, συμμετείχαν ο Πρόεδρος Κ. Λουράντος και ο Αντιπρόεδρος Α. Σοφιανόπουλος. Καταρχήν θα πρέπει να σας γνωστοποιήσουμε το εξής: 
Η χειρόγραφη υποβολή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ειδικών σκευασμάτων διατροφής και αναλωσίμων ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να πραγματοποιηθεί, επειδή αφενός μέν η παλιά εφαρμογή του e-ΔΑΠΥ δεν υφίσταται πλέον, αφετέρου δε, δεν θα ήταν δυνατή η εξασφάλιση της πληρωμής για οποιονδήποτε υπέβαλλε χειρόγραφα, εφόσον η επίτροπος που ρωτήθηκε, δεν θα υπέγραφε ένταλμα για χειρόγραφες υποβολές. 
Όπως διαπιστώθηκε εν τη πράξει, η νέα εφαρμογή είναι δύσχρηστη, και σε μη εξοικειωμένους χρήστες αρκετά χρονοβόρα. 
Όμως αποτελεί ένα μέσο, το οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε και να εντάξουμε στην ήδη δύσκολη καθημερινότητα μας, αποσπώντας για πρώτη φορά ύλη που δικαιούμαστε, και όχι χάνοντας μέρος της σε άλλα κανάλια διανομής. 
Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αρκετά προβλήματα, που μας καταθέσατε, και καθημερινά παλεύουμε για την επίλυσή τους. 
Σας ζητάμε όμως να κάνετε υπομονή και σύντομα θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις, που θα βελτιώνουν συνεχώς το πρόγραμμα ώστε να καταστεί τελικά ευέλικτο, εύχρηστο και φιλικό. 
Στην σημερινή συνάντηση συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα, τα οποία σας παραθέτουμε μαζί με την αντίστοιχη κατάληξη της συζήτησης. 

1.- Γνωματεύσεις με ανασφάλιστους ασθενείς, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, θα περνάνε κανονικά. Αυτό εφαρμόστηκε ήδη από σήμερα, αμέσως μετά την συζήτηση αυτού του θέματος. Ζητήσαμε να γίνει το ίδιο και για τον Μάρτιο και μέχρις ότου εφαρμοστεί η χρήση ηλεκτρονικής γνωμάτευσης Σακχαρώδη Διαβήτη από τους Γιατρούς. 

2.- Αρκετά από τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αλλά κυρίως όσα έχουν σχέση με σκευάσματα ειδικής διατροφής, έχουν περαστεί από τον ΕΟΠΥΥ με λάθος ΦΠΑ. Έτσι, διάφορα προϊόντα που αγοράζουμε π.χ. με 6% ΦΠΑ, καταχωρώντας την γνωμάτευση, το σύστημα μας υποχρεώνει να τα χορηγήσουμε με διαφορετικό ΦΠΑ όπως π.χ. 13%, πράγμα το οποίο αποτελεί φορολογική παράβαση και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Έχουν μείνει πολλές γνωματεύσεις συναδέλφων στον αέρα, περιμένοντας την διόρθωση του λάθους εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ. Προς τούτο, ο ΕΟΠΥΥ ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών εδώ και δεκαπέντε μέρες κατάλογο όλων των προϊόντων ανά ΦΠΑ, χωρίς όμως ανταπόκριση. Προτείναμε και έγινε αποδεκτό, να υπάρχει δυνατότητα σε όλους τους φαρμακοποιούς που εκτελούν γνωματεύσεις, που φέρουν υλικά με διαφορετικό ΦΠΑ από ότι τα προμηθεύτηκαν να διορθώνουν εκείνοι το ΦΠΑ, ορίζοντας τον σωστό, ανάλογα με το τιμολόγιο αγοράς των προϊόντων από τον προμηθευτή τους. Έγινε αποδεκτό, όμως επειδή σύμφωνα με την ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ που έχει αναλάβει το έργο της εφαρμογής, αυτό αποτελεί δομική αλλαγή της εφαρμογής, θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος , ο οποίος ορίστηκε το πολύ μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, 8/3/2017. 

 3.- Υπάρχουν τρία προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα φαρμακεία κατά την εισαγωγή τους στην εφαρμογή του e-ΔΑΠΥ και τα οποία είναι τα εξής: 
- δεν εμφανίζονται τα στοιχεία τους (ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ) 
- δεν εμφανίζεται ο πίνακας με τις συμβάσεις για να επιλέξουν και να κάνουν άνοιγμα περιόδου υποβολής 
- εμφανίζεται αριθμός IBAN που πρέπει να συμπληρώσουν, παρόλο που ανήκουν σε Φαρμακευτικό Σύλλογο με διανεμητικό λογαριασμό και δεν μπορούν να προχωρήσουν. 
Αυτό συμβαίνει γιατί το φαρμακείο έχει αλλάξει επωνυμία (ή τώρα ή στο παρελθόν) , και κατά την εγγραφή τους, στο νέο e-ΔΑΠΥ, επέλεξαν λάθος επωνυμία στο πεδίο «εγκατάσταση» κατά την πιστοποίηση τους. 
Σε αυτό πεδίο όταν το φαρμακείο έχει αλλάξει επωνυμίες (μορφή φαρμακείου, ονομασία κ.λ.π.) υπάρχει βελάκι, όπου το πατάτε και εμφανίζονται όλες οι επωνυμίες με τις οποίες έχει υπάρξει το φαρμακείο μέχρι και σήμερα. Εκεί, θα πρέπει να επιλέξετε την ΣΩΣΤΗ σημερινή επωνυμία. Εάν κάνετε εγγραφή με την σωστή επωνυμία, τα παραπάνω προβλήματα δε θα υπάρξουν. 

4.- Όπως μας ενημέρωσαν οι αρμόδιοι του ΕΟΠΥΥ, υπάρχει δυνατότητα να ανοιχθεί επόμενη περίοδος υποβολής χωρίς να κλείσει η σημερινή. Π.χ. μπορούμε να κάνουμε άνοιγμα υποβολής Μαρτίου 2017, πρίν κλείσουμε τον Φεβρουάριο 2017. 

5.- Κατά την πιστοποίηση νέων φαρμακείων στην εφαρμογή e-ΔΑΠΥ, εμφανίζεται πεδίο προς συμπλήρωση «ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΣΑΥ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ». Εκεί όσοι φαρμακοποιοί έχουν πολλαπλά φαρμακεία, κατά την πιστοποίηση του 2ου , ή 3ου ή 4ου κ.ο.κ. φαρμακείου, θα πρέπει να βάλουν αντί του ΑΜ ΤΣΑΥ (που τον χρησιμοποιεί ΜΟΝΟ το πρώτο φαρμακείο εκ των πολλαπλών που κάνει πιστοποίηση) έξι μηδενικά (000000). 

6.- Η αποστολή των υποβολών θα γίνεται στην παρακάτω διεύθυνση, είτε ατομικά είτε συλλογικά για όσους Φαρμακευτικούς Συλλόγους διαθέτουν διανεμητικό λογαριασμό. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΕΟΠΥΥ ΘΕΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΕΥΚΑ, 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗ 

7.- Σε κάποια φαρμακεία κατά την προσπάθεια ολοκλήρωσης και κλεισίματος περιόδου υποβολής, τους εμφανίζεται μήνυμα ότι υπάρχει πρόβλημα με το ΦΠΑ, οπότε και δεν μπορούν να προχωρήσουν την διαδικασία. Αυτό συμβαίνει διότι εκ λάθους κατά την διάρκεια της διαδικασίας έχει περαστεί πολλές φορές το ίδιο τιμολόγιο. Θα πρέπει να πάτε να διαγραφούν τα επιπλέον τιμολόγια και να παραμείνει μόνο ένα. 

Τέλος, δίνεται παράταση για την υποβολή του Ιανουαρίου, έως και 13/3/2017, χωρίς αυτό να είναι εις βάρος του χρόνου πληρωμής μας όπως προβλέπεται από την σύμβαση. 

Προσοχή, η παράταση δεν αφορά την υποβολή συνταγών ΕΟΠΥΥ με φάρμακα. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Π.Φ.Σ.: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2017 
Κατατέθηκε σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση ακυρώσεως του Π.Φ.Σ. κατά του Ασφαλιστικού. 
Με την κρινόμενη αίτηση ο Π.Φ.Σ. αιτείται την ακύρωση της υπουργικής απόφασης με την οποία γίνεται ο προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017. 
Τα νομικά ζητήματα που θέτει ο Π.Φ.Σ. είναι αν η προσβαλλόμενη κανονιστική απόφαση εκδόθηκε εντός των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης, αν είναι αντίθετη στο νόμο αλλά και στις συνταγματικές αρχές της επαγγελματικής ελευθερίας, της ισότητας και της αναλογικότητας, αποστερώντας εν τοις πράγμασι τους αυτοαπασχολούμενους φαρμακοποιούς από τη δυνατότητα πρόσβασης στο επάγγελμα του φαρμακοποιού, κατά τρόπο που θίγει επίσης τη συνταγματικά επιβεβλημένη προστασία της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης και το συνταγματικά κατοχυρωμένο ελάχιστο αξιοπρεπούς διαβίωσης, όπως επίσης την προστασία της περιουσίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
Η ακύρωση της προσβαλλόμενης υπουργικής αποφάσεως αποτελεί ζήτημα ζωής ή θανάτου του ελληνικού φαρμακείου, καθώς αν οι διατάξεις αυτές εφαρμοστούν θα οδηγήσουν σε κλείσιμο την πλειοψηφία των φαρμακείων σε λιγότερο από ένα χρόνο από σήμερα. 
Είμαστε δε βέβαιοι ότι οι Έλληνες Δικαστές θα αναγνωρίσουν την βασιμότητα των προβαλλόμενων λόγων ακυρώσεως και θα ματαιώσουν τα σχέδια για την καταστροφή των φαρμακοποιών και των επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών εν γένει. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Π.Φ.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Αθήνα, 2/2/2017 
Αρ. Πρωτ. 310 
Ενημερωτικό Σημείωμα 
Σχετικά με τα νεότερα δεδομένα που αφορούν τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα αναλώσιμα, τα προϊόντα ειδικής διατροφής κ.λ.π. έχουμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: 

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ: 

1) Συνταγογραφούν μόνο συμβεβλημένοι και πιστοποιημένοι στο e-dapy με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί (ιδιωτικοί ή νοσοκομειακοί), με τους περιορισμούς που αφορούν σε προϊόντα που συνταγογραφούνται από συγκεκριμένες ειδικότητες π.χ. νοσοκομειακή κλίνη από νευρολόγο η φυσίατρο, τα συμπληρώματα ειδικής διατροφής μόνο από διευθυντές κρατικών νοσοκομείων ανάλογα με την πάθηση του ασθενούς κ.λ.π. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ: 

2) Συνεχίζουμε να εκτελούμε τις γνωματεύσεις για τα αναλώσιμα σακχαρώδους διαβήτη του γνωστού παλαιού τύπου, και θα εκτελούνται μέχρις ότου ανοίξει η πύλη του νέου e-dapy και ενημερωθούν οι ιατροί για τον νέο τύπο ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Για τα υπόλοιπα προϊόντα οι γνωματεύσεις είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικές και θεωρημένες ανεξαρτήτως ποσού τα δε προϊόντα που συνταγογραφούνται θα πρέπει να αναγράφονται στο βιβλιάριο του ασφαλισμένου. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ: 

3) Μέχρις ότου ανοίξει η πύλη του νέου e-dapy κρατάμε τις γνωματεύσεις Ιανουαρίου στο φαρμακείο μας (σύμφωνα με την σύμβαση μπορούμε να τις υποβάλλουμε μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου) και συνεχίζουμε να εκτελούμε για τον Φεβρουάριο με την ίδια διαδικασία. 
4) Μόλις ανοίξει η πύλη του νέου e-dapy, ενημερώνουμε το σύστημα με τις εκτελεσμένες γνωματεύσεις του Ιανουαρίου, χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση των παλαιών κουπονιών. 
5) Κατά την καταχώρηση των εκτελεσμένων γνωματεύσεων στο νέο e-dapy, απαιτείται ο παλαιός κωδικός ΕΚΑΠΤΥ για κάθε προϊόν (είναι ίδιος για κάθε προϊόν ανεξαρτήτου παρτίδας, και πιστοποιεί την γνησιότητά του) ο οποίος είναι σε γνώση των εταιριών εισαγωγής και από τις οποίες θα τον πληροφορηθούμε. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες άμεσης ηλεκτρονικής εκτέλεσης των γνωματεύσεων, θα υπάρξει νέος κωδικός ΕΚΑΠΤΥ ο οποίος θα τυπώνεται αυτόματα στην γνωμάτευση κατά την εκτέλεσή της. Καταβάλλεται προσπάθεια συγκέντρωσης αυτών των κωδικών και γνωστοποίησης τους σε εσάς. Μπορείτε όμως να τον πληροφορηθείτε κατ’ ευθείαν από τις εταιρείες ή τις φαρμακαποθήκες άπαξ κατά την παραγγελία. 
6) Επίσης κατά την καταχώρηση των γνωματεύσεων Ιανουαρίου θα εκτυπώνονται αυτόματα δύο έντυπα ανά συνταγή. Το ένα θα αφορά την νέα ηλεκτρονική μορφή των συνταγών για την οποία δεν θα απαιτούνται κουπόνια και θα την επισυνάπτουμε στην εκτελεσθείσα παλαιά γνωμάτευση των αναλωσίμων Σακχαρώδους διαβήτη, και το άλλο ένα έντυπο εξουσιοδότησης που θα υπογράφεται από τον δικαιούχο ή τον παραλαμβάνοντα τα υλικά όταν δεν είναι παραλήπτης ο ίδιος ο δικαιούχος. Είναι αυτονόητο ότι για τον Ιανουάριο και μέχρις ότου ανοίξει το νέο σύστημα, αυτό δεν θα το λαμβάνεται υπόψιν διότι τα υλικά έχουν ήδη δοθεί. 
7) Τέλος, στο τέλος του κλεισίματος, εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα έγγραφο που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του φαρμακείου και επικολλάται ή συρράπτεται έξω από τον φάκελο με τις γνωματεύσεις. 

ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

8) Το τιμολόγιο θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα εκτυπώνεται ταυτόχρονα με το κλείσιμο του μήνα από το πρόγραμμα, ακολουθώντας τις οδηγίες κλεισίματος που σας έχουμε δώσει. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: είτε θα αντιγράφετε αυτό το υπόδειγμα σε χειρόγραφο τιμολόγιο, είτε θα εκδίδεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο από το σύστημα μηχανοργάνωσης του φαρμακείου στο οποίο θα υπάρχουν συγκεντρωμένα τα αιτούμενα ποσά ανά ΦΠΑ και στο οποίο θα επισυνάπτεται το υπόδειγμα που θα έχουμε εκτυπώσει από το e-dapy. Εννοείται ότι τα σύνολα και τα επί μέρους νούμερα θα πρέπει να συμφωνούν απόλυτα. 
9) Το τιμολόγιο εκδίδεται πάντοτε με την τρέχουσα επωνυμία του φαρμακείου την στιγμή της έκδοσής του. 
Οποιαδήποτε μεταβολή στην επωνυμία ή στο εταιρικό σχήμα υπάρξει προγενέστερα, δεν μεταβάλει αυτό το κανόνα. 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ: 

10) Όλα αυτά τα προϊόντα κατατίθενται για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ (ίδιο ΑΦΜ, διεύθυνση κλπ) σε ξεχωριστό φάκελο, σαν να είναι ένα ξεχωριστό ταμείο. 
11) Έξω από τον φάκελο επικολλάται ή συρράπτεται το ειδικό έντυπο που εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα στο τέλος της διαδικασίας του κλεισίματος του μήνα και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του φαρμακείου. 

Συνάδελφοι, 

Κάθε αρχή μιας νέας εφαρμογής είναι δύσκολη, όπως ακριβώς όλα όσα γεννιόνται και υπόκεινται σε ασθένειες που σταδιακά εμφανίζονται. 
Είναι όμως πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε την ύλη που πάντα ζητούσαμε, μας ας ανήκε βάσει και της επιστημονικής μας κατάρτισης, αναδείκνυε τον ρόλο μας στην κοινωνία και κυρίως την χρησιμότητά μας απέναντι στους πολίτες. 
Σταδιακά θα αντιμετωπίζουμε κάθε παράληψη ή πρόβλημα και θα προσπαθούμε να απλοποιούμε τις διαδικασίες βελτιώνοντας ό,τι αποδεικνύεται παράλογο. 
Προς το παρόν αναδείξαμε την επιστημοσύνη μας, απαλλασσόμενοι από πιστοποιήσεις που προβλέπονταν και αποκτήσαμε ύλη που θα στηρίξει σε δύσκολες στιγμές το φαρμακείο μας. 
Αγωνιζόμαστε συλλογικά επ’ ωφελεία του κλάδου και όχι μεμονωμένων ατομικών συμφερόντων. 
Είναι κοινή προσπάθεια, κοινός αγώνας για το κοινό καλό και την αξιοπρέπεια του κλάδου. 
Εργαζόμαστε σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση, όμως απαιτείται σίγουρα η ανοχή και η βοήθεια όλων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

ΠΦΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Αθήνα, 27/1/2017 
Αρ. Πρωτ. 224

Στις 2/1/2017 υπεγράφη μεταξύ ΠΦΣ και ΕΟΠΥΥ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. 
Με την σύμβαση αυτή αλλάζει οριστικά το τοπίο, που αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα σκευάσματα ειδικής διατροφής και υγειονομικά υλικά. Σύμφωνα με την σύμβαση οι δικαιούχοι των παροχών (ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι ) δεν πρέπει να προσέρχονται στις κατά τόπους διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ για να αποζημιωθούν για εκτελέσεις γνωματεύσεων που γίνονται το 2017.
Θα αποζημιώνονται μόνο για εκτελέσεις γνωματεύσεων που έγιναν μέχρι 31/12/2016. 
Οι εκτελέσεις των γνωματεύσεων γίνονται μόνο σε συμβεβλημένους παρόχους με τον ΕΟΠΥΥ, όπως είναι τα φαρμακεία. 
Το παλιό e-ΔΑΠΥ έχει καταργηθεί και αντικαθίσταται από νέο e-DAPY το οποίο στην ουσία δεν διαφέρει καθόλου από το προηγούμενο, εκτός από κάποιες ελάχιστες παραμέτρους. Τα φαρμακεία τα οποία μέχρι 31/12/2016 είχαν πιστοποιηθεί στο παλαιόe-ΔΑΠΥ και λειτουργούσαν μέσω αυτού, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. Αυτά τα φαρμακεία έχουν ήδη ενταχθεί στο νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ (e-DAPY) το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες. 
Για τα φαρμακεία που ήταν εγγεγραμμένοι πάροχοι την 31/12/2016, δεν χρειάζεται η επανεγγραφή τους, γίνεται αυτόματα. 
Για όσα φαρμακεία ξεκίνησαν την λειτουργία τους από 1/1/2017, απαιτείται η εγγραφή τους ως υποψήφιοι πάροχοι στην πύλη του ΕΟΠΥΥ (http://apps.eopyy.gov.gr/). 
Από την στιγμή της εγγραφής τους είναι αυτοδικαίως συμβεβλημένοι και δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία άλλη ενέργεια. Σε περίπτωση που επιθυμούν να μην εκτελούν και συνεπώς να μην συμβληθούν, υπογράφουν δήλωση την οποία καταθέτουν στο σύλλογό τους και ο σύλλογος την αποστέλλει άμεσα στον ΕΟΠΥΥ. 
Όπως αναφέρεται στη σύμβαση τα υλικά που χορηγούνται από τα φαρμακεία είναι τα εξής : 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη
Επιθέματα
Υλικά για μεσογειακή αναιμία
Οστομικά Υλικά
Υλικά Τραχειοστομίας
Συσκευές σίτισης
Συσκευές έγχυσης φαρμάκων
Καθετήρες - ουροσυλλέκτες
Λοιπά αναλώσιμα υλικά
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Ορθοπεδικά*
Ακουστικά Βαρηκοΐας*
Αναπνευστικά Είδη*
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής (Διαιτητικά Τρόφιμα)*

*ακολουθώντας την κείμενη νομοθεσία που διέπει τη διακίνηση των εν λόγω προϊόντων, με βάση τους όρους της ως άνω σύμβασης. 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 

Για όλα τα ανωτέρω προϊόντα, η γνωμάτευση είναι ηλεκτρονική. Ή γνωμάτευση πρέπει να είναι συμπληρωμένη (στο σύνολο των πεδίων της) από τους αντίστοιχους κατά περίπτωση ιατρούς, ανάλογα με την παροχή και ακολουθώντας τις σχετικές εγκυκλίους και κανονισμούς του Οργανισμού (π.χ. ΕΚΠΥ, δηλ. Ενιαίος Κανονισμός Παροχών ΕΟΠΥΥ). Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας του Δικαιούχου αποτελεί υποχρέωση του ιατρού που εκδίδει την γνωμάτευση και γίνεται κατά την διάρκεια έκδοσης της γνωμάτευσης ηλεκτρονικά (ή από το βιβλιάριο υγείας στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική καταχώρηση –έκδοση χειρόγραφης γνωμάτευσης). 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 

Κατά την εκτέλεση των γνωματεύσεων το e-DAPY ενημερώνει αυτόματα, για το αν το εν λόγω υλικό είναι καταχωρημένο στο μητρώο ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ από την εταιρεία (η οποία έχει την ευθύνη για την καταχώρησή του) εάν έχει εγκριθεί προς αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό barcode ανά τεμάχιο. 
Στο έντυπο εκτέλεσης καταχωρείται αυτόματα κατά την εκτέλεση ο αριθμός μητρώου ΕΚΑΠΤΥ, όπως και το μοναδικό BARCODE του προϊόντος. Δεν απαιτείται επικόλληση κουπονιού, διότι το barcode θα είναι άυλο χωρίς ετικέτα. Όσα προϊόντα δεν έχουν πάρει έγκριση για αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ δεν θα τους επιτρέπει το σύστημα να εκτελούνται. Ο δικαιούχος καταβάλει την νόμιμη συμμετοχή του στο φαρμακείο όπου αυτή προβλέπεται καθώς και την διαφορά της τιμής από την μέγιστη αποζημιούμενη τιμή του ΕΟΠΥΥ. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει το νέο e-Dapy δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν τα προϊόντα που έχουμε χορηγήσει ή χορηγήσουμε (εκτός του Σακχαρώδη διαβήτη), έχουν πάρει έγκριση αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ. 
Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αυτά και έχει συμφωνηθεί από τον ΕΟΠΥΥ να αποζημιωθούν ΟΛΑ με την υποβολή των γνωματεύσεων στις αρχές Φεβρουαρίου. 
Τα βήματα που πρέπει να κάνουμε για το κλείσιμο αυτού του μήνα (Ιανουάριος και μόνο) είναι τα εξής: 
  • Συνεχίζουμε να εκτελούμε χειρόγραφα τις γνωματεύσεις σύμφωνα με όσα απαιτούνται για κάθε Κατηγορία (π.χ. θεώρηση όπου απαιτείται). 
  • Μόλις λειτουργήσει το νέο e-Dapy και ανοίξει το σύστημα, θα πρέπει να περαστούν όλες οι γνωματεύσεις μέχρι εκείνη την στιγμή στο νέο e-Dapy. Κατά την καταχώρησή τους περνώντας όλα τα προϊόντα που έχουν δοθεί ανά συνταγή θα εκτυπώνεται έντυπο εκτέλεσης της γνωμάτευσης το οποίο απλά θα συρράπτεται στη παλιά γνωμάτευση του γιατρού που εκτελέσαμε. Για αυτό τον μήνα, το σύστημα θα δεχθεί όλα ανεξαιρέτως τα προϊόντα που έχουμε εκτελέσει, είτε έχουν πάρει έγκριση είτε όχι. 
  • Αφού περάσουμε όλες τις συνταγές στο νέο e-Dapy, επιβεβαιώνουμε τις εκτελέσεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Στο σημείο αυτό, έχουμε την δυνατότητα να διορθώσουμε τις εκτελέσεις αν έχει προκύψει κάποιο λάθος. 
  • Αφού ολοκληρώσουμε την πιθανή επεξεργασία , πατώντας υποβολή ολοκληρώνουμε το σύνολο των εκτελέσεων και το σύστημα μας ενημερώνει για το σύνολο των προϊόντων που έχουν εκτελεστεί καθώς και την συνολική τους αξία, οπότε και εκδίδεται το σχετικό τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ. 
  • Πατώντας ολοκλήρωση, το σύστημα θα επιτρέπει να εκδοθεί το ειδικό έντυπο αποστολής του φακέλου (ένα ειδικό έντυπο με όλα τα στοιχεία του φαρμακείου που απαιτούνται), το οποίο θα επικολλάται στον φάκελο με τις γνωματεύσεις καθώς και το τιμολόγιο και τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή. 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 

Οι πληρωμές για αυτά τα υλικά θα γίνονται σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, αφού υπάρξει πρώτα πλήρης εκκαθάριση. Για τον λόγο αυτό, για όποιους λογαριασμούς φαρμακείων υπάρχει πρόβλημα απόρριψης γνωμάτευσης (π.χ. έλλειψη υπογραφής, σφραγίδας φαρμακείου κ.λ.π.) θα αποστέλλεται με email στον φαρμακείο και στον σύλλογό του, σχετική και αναλυτική ενημέρωση για την απόρριψη, ώστε να έχει δυνατότητα ο φαρμακοποιός να επιλέξει ηλεκτρονικά, ένα εκ των δύο πραγμάτων : 

- ή να προβεί σε ένσταση οπότε όλη η πληρωμή μπαίνει σε εκκρεμότητα, 

- ή να αποδεχτεί την απόρριψη οπότε προχωράει κανονικά η πληρωμή. 

Αυτό ισχύει για όλους τους παρόχους χορήγησης των εν λόγω προϊόντων. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, η νέα αυτή διαδικασία χορήγησης αναλωσίμων υλικών και προϊόντων που δεν είχαμε μέχρι σήμερα θα δημιουργήσει αρκετά ερωτηματικά και προβληματισμούς κατά την υλοποίησή της. 
Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα και να διορθώνουμε τυχόν λάθη που θα προκύπτουν. 
Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για οτιδήποτε προκύψει. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Π.Φ.Σ.: ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Αθήνα 24.1.2017 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
«Τάραξαν τα νερά» οι θέσεις του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κατά της απελευθέρωσης του Ιδιοκτησιακού και έγινε δεκτή η Αναφορά που υπέβαλλε , από την Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Αναφορών. 
Στην διαδικασία που ξεπέρασε κατά πολύ τα συνηθισμένα χρονικά όρια, οι Ευρωβουλευτές αντιμετώπισαν θετικά τις θέσεις που διατύπωσε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Κωνσταντίνος Λουράντος. 
Επιστολή Εξηγήσεων με την οποία θα ζητά τους λόγους που οδήγησαν στην Απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να εκδώσει τις Αποφάσεις για το Ιδιοκτησιακό των Φαρμακείων θα αποστείλει η Επιτροπή Αναφορών προς το Υπουργείο Υγείας. 
Μάλιστα όπως τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής θα ζητήσει η ίδια προσωπικά να δοθεί γραπτή απάντηση. 
Στην συζήτηση που ξεπέρασε τα 45 λεπτά τοποθετήθηκε αρχικά ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Κωνσταντίνος Λουράντος, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων πως «στην Ελλάδα υπάρχει η καλύτερη διασπορά φαρμακείων σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Τι θα προσφέρει η «απελευθέρωση» που φέρνει οποιονδήποτε ιδιώτη στα φαρμακεία; Aναρωτήθηκε ο κ. Λουράντος, επισημαίνοντας στα μέλη της Επιτροπής ότι ο «ανταγωνισμός» έφερε στην Ελλάδα αύξηση στις τιμές των ΜΥΣΥΦΑ από 20 – 50%. 
«Τα 11.000 φαρμακεία δεν δημιουργούν μονοπώλια. Οι 10 αλυσίδες όμως ναι» είπε χαρακτηριστικά. 
«Ζητάμε να από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταδικάσει την πρακτική που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση και να ζητήσει να αποσύρει τις Αποφάσεις αυτές», κατέληξε ο κ. Λουράντος. 
Τον λόγο πήρε ο νομικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος ισχυρίσθηκε πως είναι θέμα της ελληνικής κυβέρνησης που πήρε και τις αποφάσεις. 
Ακολούθως μίλησε η Ανεξάρτητη Ευρωβουλευτής κ. Σοφία Σακοράφα η οποία τόνισε πως κάποια συμφέροντα επιδιώκουν τις αλλαγές αυτές και ότι «οι μνημονιακές υποχρεώσεις αδιαφορούν για την Δημόσια Υγεία». 
Επίσης ζήτησε να μείνει ανοικτή η αναφορά και να ζητηθεί «αν υπάρχει κάποια μελέτη από τις περιπτώσεις αυτής της απελευθέρωσης» , που να αποδεικνύει ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση. 
Ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής κ. Νίκος Χουντής , που από την αρχή στήριξε τις θέσεις του Π.Φ.Σ. ρώτησε χαρακτηριστικά «γιατί κρύβεται η Commission πίσω από την Τρόϊκα;” 
O Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ κ. Σωτήρης Ζαριανόπουλος ζήτησε να κληθεί η Ελληνική Κυβέρνηση να ανακαλέσει τις αποφάσεις της. 
Η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κυρία Κωσταντίνκα Κούνεβα ζήτησε η Αναφορά να μείνει ανοικτή και να ενημερωθεί το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Υγείας. 
Ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής κ. Νότης Μαριάς ανέφερε πως οι αποφάσεις αυτές διαλύουν την Υγεία και μετατρέπουν του Φαρμακοποιούς σε υπαλλήλους και να παραπεμφθεί το θέμα στην Ειδική Ομάδα Εργασίας για την λειτουργία της Τρόικας στην Ελλάδα. 
Κλείνοντας ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Κωνσταντίνος Λουράντος υπογράμμισε πως «ο Φαρμακοποιός και τα φαρμακεία επιτελούν πολύ σημαντικό έργο στην Υγεία. 
Μεγάλα συμφέροντα έχουν επενδύσει στην διάλυση των Φαρμακείων για να πωλούν τα Φάρμακα ως εμπόρευμα και αυτό δεν προοιωνίζει κάτι καλό για την Υγεία». 
Στην ελληνική αντιπροσωπεία εκτός του Προέδρου, μετείχαν ο Γεν. Γραμματέας κ. Ιωάν. Μακρυγιάννης και ο νομικός σύμβουλος κ. Ηλίας Δημητρέλλος.

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Π.Φ.Σ.: ΜΗΝΙΑΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ

Αθήνα, 23/1/2017 
Αρ. Πρωτ. 212 

ΠΡΟΣ Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας 

Α. Σας αποστέλλουμε την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ με θέμα: «Σχετικά με τις υποβολές λογαριασμών συνταγών φαρμάκων ιδιωτικών φαρμακείων και την εκτέλεση συνταγών Ευρωπαίων ασφαλισμένων». ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΔΩ...

Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου: 

Στη σελ. 2, «7. a. ……. Επισημαίνεται ότι στις εκτελεσμένες συνταγές των Ευρωπαίων Ασφαλισμένων θα επισυνάπτεται φωτοτυπία του εντύπου δικαιώματος (πρώτη σελίδα βιβλιαρίου ή κάρτας) μέχρι να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική ανάκτηση των στοιχείων», σας ενημερώνουμε ότι ο ΠΦΣ δεν έχει κάνει αποδεκτή και οι φαρμακοποιοί δεν έχουν την υποχρέωση να υλοποιούν τον συγκεκριμένο όρο. 

Στη σελ. 3 στο σημείο 7, «8. Η εκτύπωση της χειρόγραφης εκτέλεσης μιας ηλεκτρονικής έκδοσης συνταγής φαρμάκων συνιστάται να γίνεται στην οπίσθια όψη της αντίστοιχης ηλεκτρονικής έκδοσης για λόγους οικονομίας χαρτιού», εννοείται η εκτύπωση της ηλεκτρονικής έκδοσης να γίνεται στην οπίσθια όψη της συνταγής του ιατρού. 

Και στο σημείο 8, «8. Οι χειρόγραφες εκδόσεις συνταγών φαρμάκων εκτελούνται «χειρόγραφα», ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ με το χέρι, αλλά με την εκτύπωση από το σύστημα του φαρμακείου της σελίδας χειρόγραφης εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί», εξαιρούνται οι συνταγές που συμπεριλαμβάνουν εμβόλια απευαισθητοποίησης, γαληνικά σκευάσματα, αμπούλες μονοδοσικού ενέσιμου ύδατος, φυσιολογικού ορού κλπ., λόγω λάθους τιμολόγησης από την ΗΔΙΚΑ. Σε αυτή την περίπτωση εκτελούμε χειρόγραφα επί της συνταγής. 

Τα προγράμματα φαρμακείων έχουν λάβει την συγκεκριμένη εγκύκλιο και θα προχωρήσουν σε αναβάθμιση πριν κλείσει ο μήνα Ιανουάριος. 

Β. Ιατροτεχνολογικά και λοιπά προϊόντα υγειονομικού υλικού 

Πλην των παραστατικών σακχαρώδη διαβήτη, για τα υπόλοιπα υλικά (κολοστομίες, προϊόντα ειδικής διατροφής, συμπυκνωτές οξυγόνου, αναπνευστικές συσκευές, επιθέματα, νεφελοποιητές κλπ.), ισχύουν από πλευράς προϋποθέσεων εκτέλεσης ότι ίσχυε και πριν. 
Το ίδιο επίσης ισχύει και για τις τιμές αποζημίωσης. 
Όλα τα προαναφερόμενα υλικά πρέπει να είναι συνταγογραφημένα ηλεκτρονικά από συμβεβλημένους και πιστοποιημένους ιατρούς των ειδικοτήτων που απαιτούνται και να υπάρχει και η σχετική θεώρηση όπου αυτή απαιτείται. 
Το μόνο που διαφοροποιείται είναι ότι, δεν εκδίδουμε απόδειξη η τιμολόγιο προς τον ασφαλισμένο γιατί δεν αποζημιώνεται, αλλά κρατούμε τα παραπεμπτικά και τις γνωματεύσεις με την προβλεπόμενη συμμετοχή όπου υπάρχει, εν αναμονή του ανοίγματος της πύλης του ΕΟΠΥΥ για να καταχωρηθούν ηλεκτρονικά. 
Εάν η πύλη δεν ανοίξει εγκαίρως τα παραστατικά θα υποβληθούν χειρόγραφα και φυσικά θα αποζημιωθούν, αφού υπάρχει ήδη υπογεγραμμένη η σχετική συλλογική σύμβαση. 
Για τα αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη, ισχύει ότι ίσχυε και πριν. 
Για τον μήνα Ιανουάριο είναι σε ισχύ τα παραστατικά που γνωρίζουμε, καθώς επίσης οι τιμές αποζημίωσης και οι προϋποθέσεις ποσότητας. 
Εκτελούνται και αυτά χειρόγραφα. 
Η εγγραφή στην ηλεκτρονική πύλη θα γίνει αυτόματα για όσα φαρμακεία είχαν ήδη πιστοποιηθεί και εγγραφεί έως την 31/12/2016. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ