Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ=ΕΠΙΣΤΗΜΗ

«Φαρμακείο επιστήμη –σουπερ μάρκετ κατανάλωση». 
Με αυτή την φράση ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Κωνσταντίνος Λουράντος περιέγραψε την σκοπιμότητα των μέτρων του πολυνομοσχεδίου που συζητείται στην Βουλή. 
Ο κ. Λουράντος μίλησε για το Ασφαλιστικό λέγοντας πως ωθεί τους ασφαλισμένους στην φοροδιαφυγή, για τα ΜΥΣΥΦΑ καταγγέλλοντας τις εταιρείες που εντέχνως θέλουν να αυξήσουν τις τιμές διότι έχουν οι ίδιες και συνταγογραφούμενα φάρμακα και για την διείσδυση των γενοσήμων και πως μπορεί να βοηθήσει ο φαρμακοποιός . 
Τόνισε όμως πως δεν μπορεί να υπάρχουν ποινές για τους φαρμακοποιούς όταν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από τον ασθενή και το «κλείδωμα» του φαρμάκου από τον γιατρό. 
Τέλος για το ωράριο κατήγγειλε πως το χάος είναι δάκτυλος ντόπιων συμφερόντων ενώ για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, είπε χαρακτηριστικά πως « όσο και να παραμένουν ανοικτά τα καταστήματα ο τζίρος θα είναι ο ίδιος» 
Δείτε όλη την ομιλία ΕΔΩ

Π.Φ.Σ.: ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΟΥ 0,4%

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 
Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.» εδρεύοντος εις την Αθήνα επί της Λεωφόρου Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου, νομίμως εκπροσωπούμενου. 
ΠΡΟΣ 
1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ««Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» αποκαλούμενο στο εξής «Ε.Φ.Κ.Α.», εδρεύον εις την Αθήνα επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 8, νομίμως εκπροσωπούμενο. 
2. Τον Τομέα Υγειονομικών Ε.Φ.Κ.Α., εδρεύον εις την Αθήνα επί της οδού Αχαρνών αρ. 127. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ 
1. Τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό. 
2. Τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο 
------------------------------------------------------------- 
Σε συνέχεια της από 15.02.2017 εξώδικης δηλώσεως που σας κοινοποιήσαμε και κατόπιν του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 347669/07.3.2017 εγγράφου του δευτέρου εξ υμών, σας δηλώνουμε ότι είναι απολύτως αδικαιολόγητη καθυστέρηση της απόδοσης προς τον Π.Φ.Σ. του ήδη εισπραχθέντος πόρου 4 τοις χιλίοις από το Ε.Τ.Α.Α. (Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών – ΤΣΑΥ), η οποία πια ξεπερνά το ένα έτος. 
Έχουμε δε καταστήσει σαφές ότι αυτή η καθυστέρηση απόδοσης λίαν σημαντικών ποσών προκαλεί μείζονα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Π.Φ.Σ., καθώς και σημαντική οικονομική ζημία από τους διαφυγόντες τραπεζικούς τόκους. 
Κατόπιν των ανωτέρω, οφείλουμε να δηλώσουμε με την παρούσα ότι οι λόγοι καθυστέρησης του ήδη εισπραχθέντος από εσάς πόρου 4 τοις χιλίοις υπέρ Π.Φ.Σ., οι οποίοι αναφέρονται στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 347669/07.3.2017 έγγραφο του δευτέρου εξ υμών, δεν γίνονται αποδεκτοί. 
Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι στο ως άνω έγγραφο ουδέν αναφέρεται σχετικά με το οφειλόμενο ποσό που υποχρεούστε να αποδώσετε προς τον Π.Φ.Σ. και αφορά τον πόρο που έχει εισπράξει από την 1η Απριλίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, ώστε να λάβουμε γνώση. 
Επίσης, εξ όσων έχουμε προφορικώς ενημερωθεί, υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν αποδώσει προς το Ταμείο σας τον αναλογούντα πόρο υπέρ Π.Φ.Σ. από την 01.01.2017 μέχρι σήμερα, χωρίς να έχουμε λάβει οιαδήποτε ενημέρωση σχετικώς. Επειδή εκ νέου διαμαρτυρόμαστε εντόνως για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση αυτή. 
Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής. 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 
(Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας) 
Σας καλούμε όπως άμεσα: 
1ον. Ενημερώσετε εγγράφως τον Π.Φ.Σ. αναφορικά με: 
α) αφενός μεν το συνολικού ποσό του πόρου που αδικαιολογήτως δεν μας έχετε αποδώσει για το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, 
β) αφετέρου δε το ύψος του αναλογούντος πόρου που έχουν αποδώσει υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις υπέρ Π.Φ.Σ. προς το Ταμείο σας από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως σήμερα. 
2ον. Προβείτε στην απόδοση του συνόλου του οφειλόμενου ποσού. 
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ους αύτη απευθύνεται προς γνώσιν τους και για κάθε νόμιμη συνέπεια αντιγράφοντας παράλληλα ολόκληρη εις την επιδοτήρια έκθεση. 

Μετά τιμής, 
Αθήνα, 15 Μαΐου 2017 
Για τον Εξωδίκως Δηλούντα Π.Φ.Σ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΕΑΥΦΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.» εδρεύοντος εις την Αθήνα επί της Λεωφόρου Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου, νομίμως εκπροσωπούμενου. 
ΚΑΤΑ 
Του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία ««ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΑΥΦΕ)», εδρεύοντος εις την Αθήνα επί της οδού Χαλκοκονδύλη αρ. 56, νομίμως εκπροσωπούμενου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ 
1. Τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο. 
2. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία ««ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΥΦΕ», εδρεύον εις την Αθήνα επί της οδού Μάρνης αρ. 22, νομίμως εκπροσωπούμενο.
 ------------------------------------------------------------- 
Σε συνέχεια της από 12.4.2017 εξώδικης δηλώσεως που σας κοινοποιήσαμε και κατόπιν της από 21.4.2017 εξώδικης δηλώσεως του Ταμείου σας, σας καλούμε όπως μας αποστείλετε κατάσταση των φαρμακοποιών που έχουν καταβάλει εκ παραδρομής και αχρεωστήτως τις κατά νόμο εισφορές εις τον κλάδο ΤΕΑΥΦΕ του ΝΠΔΔ ΤΕΑΙΤ, αντί του κλάδου ΤΠΥΦΕ του ΤΑΠΙΤ ΝΠΔΔ (αφαιρουμένων εκείνων των φαρμακοποιών εις τους οποίους έχετε επιστρέψει, ως ισχυρίζεστε, τις εκ παραδρομής καταβληθείσες εισφορές), ως επίσης και το ποσό που έχει καταβάλει έκαστος εξ αυτών, από το αρχείο που υποχρεωτικά τηρείτε. 
Οφείλουμε εκ νέου να δηλώσουμε με την παρούσα ότι οφείλατε να είχατε επιστρέψει άμεσα εις τους δικαιούχους το σύνολο των εισφορών που εκ παραδρομής και αχρεωστήτως είχαν καταβληθεί εις το Ταμείο σας, καθότι το Ταμείο σας κατέστη αδικαιολογήτως πλουσιότερο κατά το ποσό αυτό. Όλα αυτά τα έτη είχατε πλήρη γνώση ότι οι ως άνω εισφορές εκ παραδρομής και αχρεωστήτως είχαν καταβληθεί εις το Ταμείο σας, παρόλα αυτά τις παρακρατήσατε τις εισφορές παρανόμως και αδικαιολογήτως. 
Επειδή το Ταμείο σας είναι καθολικός διάδοχος του κλάδου ΤΕΑΥΦΕ του ΝΠΔΔ ΤΕΑΙΤ και υπεισέρχεται εις τα πάσης φύσεως δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. 
Επειδή ο Π.Φ.Σ. είναι κατά νόμο υπεύθυνος για την προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των φαρμακοποιών (ΣτΕ 2204/2010), δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 και 52 του Ν. 3601/1928 ως ισχύουν σήμερα. 
Επειδή σας δηλώνουμε με την παρούσα ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε έτι περισσότερο την παράνομη παρακράτηση των εν λόγω εισφορών των φαρμακοποιών. 
Επειδή διαμαρτυρόμαστε εντόνως για την παράνομη παρακράτηση των εισφορών των φαρμακοποιών. 
Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής. 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 
(Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας) 
Σας καλούμε όπως άμεσα αφενός μεν μας χορηγήσετε την ως άνω κατάσταση, αφετέρου δε, προβείτε εις την απόδοση του συνόλου των παρανόμως παρακρατηθεισών εισφορών προς τους δικαιούχους, άλλως ενεργήσετε ό,τι είναι νόμιμο και αναγκαίο για τη νομοθετική επίλυση του χρονίζοντος ζητήματος. 
Εις την περίπτωση που δεν ενεργήσετε όσα ανωτέρω νομίμως ορίζονται, ο Π.Φ.Σ. επιφυλάσσεται να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια επί σκοπώ προάσπισης των επαγγελματικών συμφερόντων των φαρμακοποιών, ενώπιον των αστικών και ποινικών δικαστηρίων. 
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ό αύτη απευθύνεται προς γνώσιν του και για κάθε νόμιμη συνέπεια αντιγράφοντας παράλληλα ολόκληρη εις την επιδοτήρια έκθεση. 
Μετά τιμής, 
Αθήνα, 17 Μαΐου 2017 
Για τον Εξωδίκως Δηλούντα Π.Φ.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Π.Φ.Σ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΑΘΗΝΑ 18.5.2017 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΦΣ 

Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου υπερκομματικού Εθνικού Φορέα Αξιολόγησης των Παρεμβάσεων με πρόσχημα τις μεταρρυθμίσεις, όλων των κυβερνήσεων, προτείνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, με αφορμή την επικείμενη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου που προβλέπει νέα μέτρα για την χώρα μας. 
Τα άρθρα του νομoσχεδίου επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες που κατά καιρούς έχει δημοσιοποιήσει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Πιο συγκεκριμένα: 
Είναι απαράδεκτο η απελευθέρωση των τιμών των ΜΥΣΥΦΑ να γίνεται με ενδεικτική χονδρική και λιανική τιμή, που καθορίζονται από τις ίδιες τις εταιρείες που τα διαθέτουν! Επομένως παραμένει ομιχλώδες το τοπίο υπέρ των εταιρειών για το ποσοστό κέρδους τους, δίνοντας τους έτσι την δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουν έως και να εκμηδενίσουν το κέρδος όλων των ενδιάμεσων. 
Είναι προφανές ότι με την απελευθέρωση των τιμών των ΜΥΣΥΦΑ οι τιμές θα αυξηθούν επιβαρύνοντας τους Έλληνες πολίτες. 
Είναι προφανές ότι η απελευθέρωση των τιμών των ΜΥΣΥΦΑ είναι αποτέλεσμα πιέσεων της τρόικας τόσο του εξωτερικού όσο και του εξωτερικού και αποτελεί πανευρωπαϊκό φαινόμενο και πρόβλημα. 
Είναι προφανές ότι οι κυβερνήσεις αφήνονται στο έλεος της βιομηχανίας και των μεγάλων συμφερόντων. 
Απόδειξη είναι ότι το υποτιθέμενο «Παρατηρητήριο Τιμών» που έχει εξαγγελθεί θα λειτουργεί …εν κρυπτώ. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος για λόγους διαφάνειας θα ελέγχει και θα δημοσιοποιηθεί τις μεταβολές των τιμών στα συγκεκριμένα προϊόντα και θα ενημερώνει τους έλληνες πολίτες μέσα από έναν παράλληλο μηχανισμό που έχει αρχίσει να αναπτύσσει.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

Είναι πρωτοφανές και οξύμωρο οι ασφαλιστικές εισφορές να μην λογίζονται ως έξοδο αλλά αντίθετα να συμψηφίζονται στο φορολογητέο εισόδημα επί του οποίου θα υπολογίζονται οι επόμενες εισφορές! 
Το ασφαλιστικό τιμωρεί τους συνεπείς και επιβραβεύει όσους δεν εισφέρουν, είτε γιατί αδυνατούν είτε γιατί μπορούν και δεν θέλουν. 
Η επικειμένη κατάρρευση του ΕΦΚΑ λόγω της αδυναμίας είσπραξης των εισφορών θα οδηγήσει σε κατάρρευση και την Δημόσια Υγεία διότι τα δυο συστήματα είναι συγκοινωνούντα στοιχεία. 
Η διατήρηση του ενός εξασφαλίζει την λειτουργία του άλλου. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

AΠΟΦΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 17 ΜΑΪΟΥ 2017ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς για το Ασφαλιστικό: η κυβέρνηση αυξάνει έως 61% τις ασφαλιστικές εισφορές – όλοι στους δρόμους στις 17 Μαΐου – προσωπική ευθύνη όσων χειρίστηκαν και όσων ψηφίσουν τα νέα μέτρα
Συνάντηση για το συντονισμό των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων κατά των νέων ρυθμίσεων για το ασφαλιστικό που επιβαρύνουν υπέρμετρα το σύνολο των ασφαλισμένων και οδηγούν σε κατάρρευση το ασφαλιστικό σύστημα, πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας.
Οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων της χώρας τόνισαν ότι η κυβέρνηση μέσα σε 4 μόλις μήνες λειτουργίας του ΕΦΚΑ έρχεται και αυξάνει έως 61% τις εισφορές, επιβαρύνοντας αυτούς που υποτίθεται ότι θα ευνοούσε το νέο ασφαλιστικό, δηλαδή τα μικρά και μεσαία εισοδήματα.
Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων της χώρας είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιβάλλει ασφαλιστικές εισφορές στα έξοδα των επαγγελματιών, μέσω της μη αναγνώρισης των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους, δηλαδή σε εισόδημα που δεν υπάρχει!
Δυστυχώς πλέον από το  «κίνημα δεν πληρώνω» οδηγούμαστε στο «κίνημα δεν έχω να πληρώσω», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.
Κατά τη συζήτηση αναδείχθηκε ότι η Κυβέρνηση και οι πολιτικοί που χειρίστηκαν το Ασφαλιστικό όπως ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, οι Υπουργοί Γιώργος Κατρούγκαλος και Έφη Αχτσιόγλου, ο Υφυπουργός Τάσος Πετρόπουλος έχουν προσωπική ευθύνη για την αφαίμαξη του συνόλου της ελληνικής οικονομίας μέσα από το ασφαλιστικό. Προσωπική, ονομαστική, ευθύνη θα έχουν όσοι βουλευτές ψηφίσουν αυτά τα καταστροφικά μέτρα.
Οι εκπρόσωποι των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας καλούν όλους τους επιστήμονες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους να συμμετέχουν δυναμικά στη γενική απεργία της Τετάρτης 17 Μαΐου 2017, κατά των νέων μέτρων της κυβέρνησης. «Να βρεθούμε όλοι μαζί στο δρόμο, είναι η τελευταία ευκαιρία», τόνισαν χαρακτηριστικά.
Η συμμετοχή στην κινητοποίηση της Τετάρτης 17/5 θα είναι η δυναμική απάντηση του συνόλου της κοινωνίας στα καταστροφικά μέτρα. Αλλά οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς της χώρας θα δώσουν και ακόμη μία μάχη: θα γίνει κάθε απαραίτητη νομική ενέργεια, σε κάθε βαθμό της δικαιοσύνης, για την ακύρωση αυτών των παράλογων και ανεφάρμοστων μέτρων.
Εκ μέρους όλων των εκπροσώπων των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, που παραβρέθηκαν στην συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ, για τον συντονισμό των κινητοποιήσεων κατά των νέων ρυθμίσεων για το ασφαλιστικό, ο Γιώργος Στασινός Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)  και ο Βασίλης Αλεξανδρής  Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) και Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, προέβησαν σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους. Αναλυτικά οι δηλώσεις τους έχουν ως εξής
Γιώργος Στασινός Πρόεδρος ΤΕΕ:
«Η κυβέρνηση έλεγε ότι με τις αυξήσεις των εισφορών ουσιαστικά πληρώνουν οι έχοντες και κατέχοντες Αυτή την στιγμή με αύξηση των εισφορών,  που θα φτάσει στο επίπεδο του 61% πλήττονται τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα. Επιτέλους πρέπει όλοι να πάρουν την ευθύνη και να τοποθετηθούν. Να τοποθετηθούν όλοι οι έλληνες βουλευτές».
Βασίλης Αλεξανδρής Πρόεδρος ΔΣΑ:
«Το πολυδιαφημισμένο οικοδόμημα του ΕΦΚΑ το οποίο αποτέλεσε για τη νέα ασφαλιστική πολιτική το κόσμημα, απεδείχθη ότι είναι μία καταστροφική πολιτική χωρίς διέξοδο και χωρίς λύσεις Το γεγονός ότι επιβαρύνονται με νέες ασφαλιστικές εισφορές, με δημευτικά χαρακτηριστικά, οι χαμηλόμισθοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι άνθρωποι που έχουν περιορισμένα εισοδήματα και έχουν φτάσει και έχουν ξεπεράσει το όριο της φτώχειας αποδεικνύει ότι τα όρια της απαισιοδοξίας έχουν κατά πολύ ξεπεραστεί και οδηγούμεθα σε πλήρες αδιέξοδο. Νομίζω ότι χρειάζεται πλήρης αναθεώρηση του ΕΦΚΑ, μια νέα συζήτηση για το ασφαλιστικό σύστημα, που θα συμμετέχουν αυτοί που θίγονται και αυτοί που πλήττονται. Νικητές σε αυτό το σύστημα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνον αποτυχίες». 
Στην συνάντηση συμμετείχαν πρόεδροι και εκπρόσωποι των εξής επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων:
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών, Δικαστικοί Επιμελητές Αττικής, Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Π.Φ.Σ.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα, 19 Απριλίου 2017 
Αριθμ. Πρωτ. 1218 

Θέμα: «Προκήρυξη αρχαιρεσιών για την εκλογή του δεκαπενταμελούς Συμβουλίου του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ., και 5 τακτικών και 5 αναπληρωματικών μελών του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και συνδυασμών» 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα αντίγραφο του αποσπάσματος πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ. της 10ης Απριλίου 2017. 
Δυνάμει των υπ' αριθμόν 6 και 7 αποφάσεών του, το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. προκηρύσσει αρχαιρεσίες για την 23η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή, και σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας για την 24η Ιουνίου 2017, ημέρα Σάββατο, για την ανάδειξη: 
1. Δεκαπέντε (15) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ. 
2. Πέντε (5) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατά την εξής αναλογία: 
α) Τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη από τους τακτικούς αντιπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, 
β) Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος από τους τακτικούς αντιπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιώς, και 
γ) Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος από τους τακτικούς αντιπροσώπους των Φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας, πλην Αττικής και Πειραιώς. 

Επίσης αποφασίστηκε ότι η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας και των δηλώσεων των συνδυασμών θα πρέπει να λάβει χώρα στον Π.Φ.Σ. (προκειμένου να γίνουν δεκτές) μέχρι και την 14.00 της 22ας Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα. 
Σας γνωρίζουμε επιπροσθέτως ότι οι επιθυμούντες να υποβάλουν υποψηφιότητα για μέλος 
α) του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ. και 
β) του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου (τακτικό ή αναπληρωματικό), 
θα πρέπει ρητώς, σαφώς και ορισμένως να αναφέρουν στην αίτηση υποψηφιότητας που θα υποβάλουν, για ποιο αξίωμα θέτουν υποψηφιότητα, ως επίσης με ποιο συνδυασμό κατέρχονται ως υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες, άλλως κατέρχονται ως ανεξάρτητοι - μεμονωμένοι υποψήφιοι. 
Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του φαρμακείου του τακτικού αντιπροσώπου. 
Στην αίτηση το όνομα του υποψηφίου θα πρέπει να αναγράφεται στην κανονική μορφή και όχι στο υποκοριστικό του, το δε υποκοριστικό όνομα μπορεί να αναφέρεται εντός παρενθέσεως μετά το κύριο όνομα. 
Επίσης, έκαστος συνδυασμός που επιθυμεί να κατέλθει στις αρχαιρεσίες, θα πρέπει να υποβάλει δήλωση - κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σε αυτόν (άρθρο 22 του Ν. 3601/1928 ως σήμερα ισχύει), μέχρι την ως άνω προθεσμία (14.00 της 22ας Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα). 
Η δήλωση αυτή θα πρέπει να αναφέρει τον τίτλο του συνδυασμού, ο οποίος θα αναγράφεται στα ψηφοδέλτια. 
Για κάθε πληροφορία - ζήτημα που αφορά τη διαδικασία και την κείμενη νομοθεσία των αρχαιρεσιών του Π.Φ.Σ., παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στον κ. Ηλία Δημητρέλλο, Νομικό Σύμβουλο του Π.Φ.Σ. 
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 

Με εκτίμηση 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

ΠΟΛΥΩΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟ eΔΑΠΥ

Αθήνα, 3/3/2017 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, πολύωρη συνάντηση στον ΕΟΠΥΥ με τον Πρόεδρο του Οργανισμού και με αρμοδίους της νέας εφαρμογής e-ΔΑΠΥ, όπου τέθηκαν προς επίλυση τόσο τα γενικά προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί στην εφαρμογή μέχρι σήμερα, όσο και ειδικότερα, προβλήματα διάφορων φαρμακοποιών από όλη την Ελλάδα. 
Εκ μέρους του ΠΦΣ, συμμετείχαν ο Πρόεδρος Κ. Λουράντος και ο Αντιπρόεδρος Α. Σοφιανόπουλος. Καταρχήν θα πρέπει να σας γνωστοποιήσουμε το εξής: 
Η χειρόγραφη υποβολή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ειδικών σκευασμάτων διατροφής και αναλωσίμων ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να πραγματοποιηθεί, επειδή αφενός μέν η παλιά εφαρμογή του e-ΔΑΠΥ δεν υφίσταται πλέον, αφετέρου δε, δεν θα ήταν δυνατή η εξασφάλιση της πληρωμής για οποιονδήποτε υπέβαλλε χειρόγραφα, εφόσον η επίτροπος που ρωτήθηκε, δεν θα υπέγραφε ένταλμα για χειρόγραφες υποβολές. 
Όπως διαπιστώθηκε εν τη πράξει, η νέα εφαρμογή είναι δύσχρηστη, και σε μη εξοικειωμένους χρήστες αρκετά χρονοβόρα. 
Όμως αποτελεί ένα μέσο, το οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε και να εντάξουμε στην ήδη δύσκολη καθημερινότητα μας, αποσπώντας για πρώτη φορά ύλη που δικαιούμαστε, και όχι χάνοντας μέρος της σε άλλα κανάλια διανομής. 
Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αρκετά προβλήματα, που μας καταθέσατε, και καθημερινά παλεύουμε για την επίλυσή τους. 
Σας ζητάμε όμως να κάνετε υπομονή και σύντομα θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις, που θα βελτιώνουν συνεχώς το πρόγραμμα ώστε να καταστεί τελικά ευέλικτο, εύχρηστο και φιλικό. 
Στην σημερινή συνάντηση συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα, τα οποία σας παραθέτουμε μαζί με την αντίστοιχη κατάληξη της συζήτησης. 

1.- Γνωματεύσεις με ανασφάλιστους ασθενείς, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, θα περνάνε κανονικά. Αυτό εφαρμόστηκε ήδη από σήμερα, αμέσως μετά την συζήτηση αυτού του θέματος. Ζητήσαμε να γίνει το ίδιο και για τον Μάρτιο και μέχρις ότου εφαρμοστεί η χρήση ηλεκτρονικής γνωμάτευσης Σακχαρώδη Διαβήτη από τους Γιατρούς. 

2.- Αρκετά από τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αλλά κυρίως όσα έχουν σχέση με σκευάσματα ειδικής διατροφής, έχουν περαστεί από τον ΕΟΠΥΥ με λάθος ΦΠΑ. Έτσι, διάφορα προϊόντα που αγοράζουμε π.χ. με 6% ΦΠΑ, καταχωρώντας την γνωμάτευση, το σύστημα μας υποχρεώνει να τα χορηγήσουμε με διαφορετικό ΦΠΑ όπως π.χ. 13%, πράγμα το οποίο αποτελεί φορολογική παράβαση και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Έχουν μείνει πολλές γνωματεύσεις συναδέλφων στον αέρα, περιμένοντας την διόρθωση του λάθους εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ. Προς τούτο, ο ΕΟΠΥΥ ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών εδώ και δεκαπέντε μέρες κατάλογο όλων των προϊόντων ανά ΦΠΑ, χωρίς όμως ανταπόκριση. Προτείναμε και έγινε αποδεκτό, να υπάρχει δυνατότητα σε όλους τους φαρμακοποιούς που εκτελούν γνωματεύσεις, που φέρουν υλικά με διαφορετικό ΦΠΑ από ότι τα προμηθεύτηκαν να διορθώνουν εκείνοι το ΦΠΑ, ορίζοντας τον σωστό, ανάλογα με το τιμολόγιο αγοράς των προϊόντων από τον προμηθευτή τους. Έγινε αποδεκτό, όμως επειδή σύμφωνα με την ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ που έχει αναλάβει το έργο της εφαρμογής, αυτό αποτελεί δομική αλλαγή της εφαρμογής, θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος , ο οποίος ορίστηκε το πολύ μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, 8/3/2017. 

 3.- Υπάρχουν τρία προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα φαρμακεία κατά την εισαγωγή τους στην εφαρμογή του e-ΔΑΠΥ και τα οποία είναι τα εξής: 
- δεν εμφανίζονται τα στοιχεία τους (ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ) 
- δεν εμφανίζεται ο πίνακας με τις συμβάσεις για να επιλέξουν και να κάνουν άνοιγμα περιόδου υποβολής 
- εμφανίζεται αριθμός IBAN που πρέπει να συμπληρώσουν, παρόλο που ανήκουν σε Φαρμακευτικό Σύλλογο με διανεμητικό λογαριασμό και δεν μπορούν να προχωρήσουν. 
Αυτό συμβαίνει γιατί το φαρμακείο έχει αλλάξει επωνυμία (ή τώρα ή στο παρελθόν) , και κατά την εγγραφή τους, στο νέο e-ΔΑΠΥ, επέλεξαν λάθος επωνυμία στο πεδίο «εγκατάσταση» κατά την πιστοποίηση τους. 
Σε αυτό πεδίο όταν το φαρμακείο έχει αλλάξει επωνυμίες (μορφή φαρμακείου, ονομασία κ.λ.π.) υπάρχει βελάκι, όπου το πατάτε και εμφανίζονται όλες οι επωνυμίες με τις οποίες έχει υπάρξει το φαρμακείο μέχρι και σήμερα. Εκεί, θα πρέπει να επιλέξετε την ΣΩΣΤΗ σημερινή επωνυμία. Εάν κάνετε εγγραφή με την σωστή επωνυμία, τα παραπάνω προβλήματα δε θα υπάρξουν. 

4.- Όπως μας ενημέρωσαν οι αρμόδιοι του ΕΟΠΥΥ, υπάρχει δυνατότητα να ανοιχθεί επόμενη περίοδος υποβολής χωρίς να κλείσει η σημερινή. Π.χ. μπορούμε να κάνουμε άνοιγμα υποβολής Μαρτίου 2017, πρίν κλείσουμε τον Φεβρουάριο 2017. 

5.- Κατά την πιστοποίηση νέων φαρμακείων στην εφαρμογή e-ΔΑΠΥ, εμφανίζεται πεδίο προς συμπλήρωση «ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΣΑΥ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ». Εκεί όσοι φαρμακοποιοί έχουν πολλαπλά φαρμακεία, κατά την πιστοποίηση του 2ου , ή 3ου ή 4ου κ.ο.κ. φαρμακείου, θα πρέπει να βάλουν αντί του ΑΜ ΤΣΑΥ (που τον χρησιμοποιεί ΜΟΝΟ το πρώτο φαρμακείο εκ των πολλαπλών που κάνει πιστοποίηση) έξι μηδενικά (000000). 

6.- Η αποστολή των υποβολών θα γίνεται στην παρακάτω διεύθυνση, είτε ατομικά είτε συλλογικά για όσους Φαρμακευτικούς Συλλόγους διαθέτουν διανεμητικό λογαριασμό. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΕΟΠΥΥ ΘΕΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΕΥΚΑ, 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗ 

7.- Σε κάποια φαρμακεία κατά την προσπάθεια ολοκλήρωσης και κλεισίματος περιόδου υποβολής, τους εμφανίζεται μήνυμα ότι υπάρχει πρόβλημα με το ΦΠΑ, οπότε και δεν μπορούν να προχωρήσουν την διαδικασία. Αυτό συμβαίνει διότι εκ λάθους κατά την διάρκεια της διαδικασίας έχει περαστεί πολλές φορές το ίδιο τιμολόγιο. Θα πρέπει να πάτε να διαγραφούν τα επιπλέον τιμολόγια και να παραμείνει μόνο ένα. 

Τέλος, δίνεται παράταση για την υποβολή του Ιανουαρίου, έως και 13/3/2017, χωρίς αυτό να είναι εις βάρος του χρόνου πληρωμής μας όπως προβλέπεται από την σύμβαση. 

Προσοχή, η παράταση δεν αφορά την υποβολή συνταγών ΕΟΠΥΥ με φάρμακα. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ